Historia Polanicy Zdroju – część 1

Polanica – zanim stała się miastem

Dziś nasza Polanica-Zdrój jest chyba sławna na całą Polskę i cieszy się sporą popularnością wśród turystów. Ale czy wiesz, że przez zdecydowaną większość swojego istnienia Polanica była wioską? Dziś zaczniemy opowieść o historycznej Polanicy, dzięki czemu na pewno można poszerzyć swoją wiedzę o mieście, w którym się żyje na co dzień.

Skromne początki

Wiemy na pewno, że pierwsze wzmianki o Polanicy Zdroju pochodzą z 1347 roku. Źródła wspominają o niedużej osadzie, która była otoczona przez rozległe i gęste lasy. Od samego początku swego istnienia Polanica znajdowała się we własnościach śląskiej rodziny von Glaubitz. Później osada zmieniała właścicieli – w XV wieku przejął ją ród von Lazan. Kiedy ród ten wygasł Polanicę najpierw przejęli szlachcice czescy, a następnie przekazali – już wtedy całkiem dobrze prosperującą wieś – pod władanie kłodzkiemu konwentowi zakonu augustianów. II połowa XVI wieku oznaczała dla wsi dość znaczny rozwój. Właśnie wtedy powstało jej nowe osiedle, nazwane Nową Polanicą.