Centralny Ośrodek Sportu przejmuje kontrolę nad torem wrotkarskim wybudowanym przez Duszniki-Zdrój

Zakładany jako strategiczna inwestycja gminy Duszniki-Zdrój, tor dla wrotkarzy przechodzi pod zarządzanie Centralnego Ośrodka Sportu. Co prawda wrotkarze z miejscowego klubu UKS Orlica zachowują możliwość korzystania z obiektu, ale teraz muszą za to płacić.

Gmina Duszniki-Zdrój chcąc uzyskać dofinansowanie na budowę toru wrotkarskiego, musiała przekonać ministerstwo sportu o swojej 10-letniej działalności klubowej, liczbie medalistów mistrzostw Polski, liczbie zawodników wprowadzonych do kadry narodowej oraz potwierdzić, że inwestycja ta przyniesie korzyści lokalnej społeczności sportowej. Klub UKS Orlica spełnił te kryteria i dzięki temu gmina otrzymała dofinansowanie, co umożliwiło budowę toru. Ta inwestycja przyczyniła się do dynamicznego rozwoju klubu.

Jednak po kilku latach, w obliczu ciągłych problemów finansowych związanych z utrzymaniem Jamrozowej Polany, gmina zdecydowała się sprzedać obiekt Centralnemu Ośrodkowi Sportu. Ten ruch zostawił klub UKS Orlica w trudnej sytuacji, nie oferując żadnej alternatywy. Jak mówią działacze Orlicy, obiekt, który dotychczas był dla nich bezpłatny i stanowił centrum ich aktywności sportowej, teraz kosztuje ich ponad 45 tys. zł rocznie za korzystanie.