Zamknięcie kilku szlaków w Parku Narodowym Gór Stołowych z powodu zmniejszającego się drzewostanu świerkowego

Park Narodowy Gór Stołowych podjął decyzję o czasowym zamknięciu kilku szlaków turystycznych. Przyczyną tej sytuacji jest pogarszający się stan drzewostanów świerkowych, co stwarza potencjalne zagrożenie dla odwiedzających park. Poniżej znajduje się lista szlaków, które zostały tymczasowo wyłączone z użytku:

Szlak zielony: Batorów – Skały Puchacza
Szlak żółty i czerwony: Skalne Grzyby schron zachodni (Rogacz) – Skalne Grzyby schron wschodni (Borowik)
Szlak niebieski:Praski Trakt – Skalne Grzyby (skrzyżowanie przy „Żółwiu”)
Szlak niebieski: Dańczów – Krucza Kopa – Darnków
Szlak zielony: Darnków – Krucza Kopa
Szlak niebieski: Rozdroże pod Basztami – Radków

W komunikacie na portalu społecznościowym Facebook, pracownicy Parku Narodowego Gór Stołowych poinformowali, że priorytetem jest jak najszybsze otwarcie szlaków prowadzących do Skalnych Grzybów. Co do pozostałych szlaków, sytuacja jest nadal niepewna. Wymaga ona bowiem dużej ilości pracy i nie jest pewne, czy ingerencja w te miejsca ma sens.