Plan modernizacji drogi wojewódzkiej nr 392 z Żelazna do Lądka-Zdroju w budżecie Dolnego Śląska na 2024 rok

Wszystko wskazuje na to, że droga wojewódzka numer 392, która biegnie od miejscowości Żelazno do Lądka-Zdroju, zostanie objęta planem modernizacji w ramach budżetu Dolnego Śląska na rok 2024. Środki finansowe przeznaczone na ten cel wynoszą niemal pół miliona złotych i mają służyć do stworzenia dokumentacji projektowej. Długoterminowy plan obejmuje nie tylko remont samej drogi, ale także przebudowę wybranych jej odcinków, naprawy mostów oraz unowocześnienie sieci inżynierskich, takich jak kanalizacja, gazownictwo czy energetyka.

Mieszkańcy regionu, jak również licznie przybywający tu turyści, z utęsknieniem wyczekują na modernizację drogi wojewódzkiej nr 392. Jej fragment, który prowadzi od Pławnicy przez Czarną Górę i Stronie Śląskie do ronda w Lądka-Zdroju, był sukcesywnie remontowany od roku 2010. Teraz przyszedł czas na część trasy między Lądkiem a Żelaznem. Pierwotnie miał on być zmodernizowany w ramach projektu polsko-czeskiego Interrag, jednak jak przekazał radny wojewódzki Zbigniew Szczygieł, strona czeska wycofała się z tego przedsięwzięcia. W związku z tym planowany remont tego odcinka drogi będzie realizowany stopniowo w najbliższych latach.

Ostatnio sejmik dolnośląski dostarcza mieszkańcom regionu coraz więcej dobrych wiadomości. Przykładem może być fakt, że budżet województwa na rok 2024 przewiduje również rewitalizację linii kolejowej łączącej Kłodzko ze Stroniem Śląskim.