Ćwiczenia administracyjne "Polanica 23" w Hotelu Polanica Resort&SPA

Za nami trzy dni intensywnych ćwiczeń pod kryptonimem „Polanica 23”, które miały miejsce w prestiżowym obiekcie Hotelu Polanica Resort&SPA. W tym wyjątkowym wydarzeniu brały udział osoby pracujące w samorządach na poziomie gminnym i powiatowym z terenu Dolnego Śląska, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem tego trzydniowego spotkania było osiągnięcie pełnej zgodności i usystematyzowania funkcjonalnych oraz organizacyjnych rozwiązań. Wszystko to miało na celu stworzenie skutecznego systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, który mógłby sprostać potrzebom obronnym naszego kraju.

Podczas intensywnych sesji pracy uczestnicy byli podzieleni na zespoły, które miały za zadanie opracować różnorodne schematy reakcji na dramatyczne scenariusze, które mogłyby mieć miejsce na terenie, za który odpowiadają. W ten sposób próbowali oni przewidzieć i przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe.