Zabezpieczenie infrastruktury przeciwpowodziowej w Polanicy-Zdroju i Szczytnej – podpisano umowę na realizację inwestycji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, współcześnie zwany 'Wody Polskie’, właśnie sfinalizował umowę dotyczącą przeprowadzenia kluczowych prac mających na celu modernizację istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej na obszarze ziemi kłodzkiej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest intensyfikacja ochrony przeciwpowodziowej dwóch miejscowości: Polanica-Zdrój oraz Szczytna, położonych wzdłuż rzeki o nazwie Kamienny Potok.

Jak poinformował Jarosław Garbacz, rzecznik prasowy organizacji Wody Polskie we Wrocławiu, ta inwestycja to już trzecie z rzędu przedsięwzięcie modernizacyjne na tym terenie, które będzie obejmować nie tylko odnowienie istniejących tam barier przeciwpowodziowych, ale również ich rozbudowę i dodatkowe umocnienie. Ten fakt podkreśla znaczenie tych działań dla regionu.

Według słów rzecznika, główne korzyści wynikające z tych inwestycji to wzrost poziomu ochrony regionu szczególnie narażonego na nagłe powodzie, czyli tzw. powodzie błyskawiczne. Ponadto, zdecydowanie poprawi się poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a także zostanie zagwarantowane zabezpieczenie ich mienia, lokalnej infrastruktury i dziedzictwa kulturowego.

Stara infrastruktura przeciwpowodziowa, która istnieje tam od czasów niemieckich, wymaga kompleksowej modernizacji. Takie działania umożliwią skuteczniejsze radzenie sobie z fala wezbraniową i powodziową w momencie, gdy region znów stanie w obliczu kataklizmu podobnego do tego, który dotknął te popularne kurorty turystyczne w 1998 roku.