Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom w Kłodzku

W miniony piątek, w murach kłodzkiego ratusza miało miejsce uroczyste przekazanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego tytułu nauczyciela mianowanego. Sześciu edukatorów zaszczycono tym prestiżowym tytułem. Aktów nadania dokonał osobiście Sebastian Nowak, pełniący funkcję wiceburmistrza miasta Kłodzko.

Prezydent Kłodzka, Michał Piszko, skierował do nauczycieli gratulacje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyraził swoje serdeczne gratulacje z okazji tego zawodowego awansu i złożył najserdeczniejsze życzenia.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nie tylko podnosi status zawodowy pedagogów, ale również otwiera przed nimi możliwość dalszego awansu do rangi nauczyciela dyplomowanego. Poza prestiżem, wiąże się to także ze znaczącym wzrostem wynagrodzeń.