Wybór zarządu powiatu kłodzkiego na inauguracyjnej sesji Rady Powiatu

Podczas inaugurującej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, która miała miejsce w poniedziałek, 6 maja, radni nie tylko złożyli ślubowanie i wybrali prezydium rady, ale również podjęli decyzje odnośnie składu zarządu powiatu kłodzkiego. Koalicję na tym terenie będą stanowić Koalicja Obywatelska razem z Porozumieniem Samorządowym Trzecia Droga, które po raz kolejny nawiązały współpracę.

Na stanowisko starosty kłodzkiego wybrano Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk reprezentującą Platformę Obywatelską. Wicestarosta Piotr Marchewka będzie reprezentować Porozumienie Samorządowe Trzecia Droga. Michał Cisakowski z Koalicji Obywatelskiej objął posadę etatowego członka zarządu. Pozostałe dwie osoby w składzie zarządu to Ewelina Ptak (PS TD) oraz Dariusz Kłonowski (PO), którzy pełnić będą funkcję nieetatowych członków.

Skład prezydium rady utworzyli Zbigniew Łopusiewicz z Porozumienia Samorządowego Trzecia Droga jako przewodniczący oraz Małgorzata Kanecka (PS TD) i Robert Duma (KO). Decyzje dotyczące kierownictwa i składów komisji merytorycznych będą podjęte na kolejnej sesji radnych.