Wspominanie osób zasłużonych dla społeczności lokalnej

Poprzedni rok upłynął pod znakiem żałoby, bowiem musieliśmy pożegnać wiele osób, które swoją pracą i pasją przyczyniły się do rozwoju naszej lokalnej społeczności. Wśród nich byli radni, nauczyciele oraz entuzjaści, którzy kochali historię naszego regionu.

W połowie listopada 2020 roku, zmarł Tadeusz Teller – postać niezwykle ważna dla mieszkańców Ziębic. Był twórcą monumentalnego dzieła, Orła Piastowskiego, który jest symbolem miasta. Tadeusz Teller zmarł w wieku 96 lat. W 2007 roku uroczyście uhonorowano go tytułem Honorowego Obywatela Ziębic. Jako artysta, architekt i naukowiec zasłużył na to wyjątkowe wyróżnienie.

Swoją ostatnią wizytę w Ziębicach Tadeusz Teller złożył 9 października 2019 roku. Przyjechał m.in. aby zobaczyć jak przebiega renowacja jednego z jego najważniejszych dzieł – muszli koncertowej na Placu Oziębłowskiego. Teller był niezwykle aktywnym artystą w latach 70. XX wieku. Dzięki współpracy z Ziębickim Zakładem Maszyn Ceramicznych i Kamionki powstało wiele jego dzieł, które dalej zdobią miasto.

Wśród nich, oprócz słynnego Orła Piastowskiego i muszli koncertowej, można znaleźć fontannę w Parku Miejskim czy mniejsze modele orła. Jeden z nich stanął przed ZCK, a drugi zdobi mury obronne obok muszli. Wszystkie te miejsca są dziś pamiątką po niezwykle twórczym artysta, który na zawsze wpisał się w historię Ziębic.