Plaga dzików w Polanicy-Zdroju – walka z niszczycielską naturą

W ostatnim czasie, spokojne tereny parków oraz zielone przestrzenie Polanica-Zdroju stały się areną działania nieproszonego gościa. Ten, zwykle cieszący oko przechodniów, teraz przybiera postać prawdziwego pola bitwy. Winowajcą jest dzik – a raczej całe jego stado. Na ten problem zwraca uwagę burmistrz miasta, jednak jest ona trudna do opanowania.

Mateusz Jellin, burmistrz Polanicy-Zdroju, za pośrednictwem mediów społecznościowych powiadomił: „Gmina Polanica-Zdrój uzyskała zgodę na odstrzał redukcyjny 30 dzików z terenów wyłączonych z obwodów łowieckich” – decyzję podjął Starosta Kłodzki dnia 4 sierpnia 2022 roku. Decyzja ta była podyktowana licznymi zgłoszeniami mieszkańców o szkodach wyrządzanych przez dziki. Jak dotychczas, odstrzelono już 22 zwierzęta. Burmistrz zapowiada jednak, że „w odpowiednim momencie” wystąpi do starosty o podniesienie limitu odstrzału.

Od drugiego półrocza 2019 roku do końca 2021 roku, przeprowadzono odstrzał 71 dzików. Mimo to, dziki nadal kontynuują swoje destrukcyjne działania. „Chciałbym podkreślić, że decyzja o przeprowadzeniu odstrzału była jednym z pierwszych kroków, które podjąłem po objęciu urzędu burmistrza” – dodał Mateusz Jellin. Istnieje jednak pewien problem – odstrzał redukcyjny można realizować jedynie na terenach oddalonych od zabudowań mieszkalnych o co najmniej 150 metrów, co w Polanicy-Zdroju jest trudne do wykonania. Z tego powodu, parki są opryskiwane specjalnym środkiem odstraszającym dziki.